Massage praktijk de bron
Dienstverlening

Hoe je emotioneel intelligente mensen kunt beoordelen en kunt selecteren – een competentie-gericht s

Het eerste waarmee je begint bij het aannemen van iemand is om een baananalyse te maken. Identificeer, door middel van top presteerders in die positie een gesprek te laten afnemen, de kritische succesfactoren of job-specifieke competenties van een kandidaat. De volgende stap is het creëren van een taakomschrijving en dit gebeurt dan op basis van prestaties uit het verleden van een kandidaat. Als je geweldige mensen wilt aannemen, moet je eerst uitzonderlijke prestaties kunnen definieren.

Effectieve functiebeschrijvingen bepalen wat er moet worden bereikt en dus niet de vaardigheden en de ervaring waarover de kandidaat dient te beschikken. Onderzoek toont aan dat de mogelijkheid om de gewenste doelen te bereiken een betere voorspeller van toekomstige prestaties is, dan het niveau van de vaardigheden en de ervaring van de kandidaat. Vergelijkbare prestaties in het verleden zijn een goede voorspeller van de toekomstige prestaties, die een kandidaat kan behalen.

Wat is een competentie?

Competenties zijn gedragingen die effectieve kandidaten van de niet-effectieve kandidaten onderscheiden. Bepaalde motieven, eigenschappen, vaardigheden en bekwaamheden zijn toegeschreven aan mensen, die zich consequent op specifieke manieren gedragen. Een competentiemodel laat een aantal gewenste gedragingen voor een bepaalde baanpositie of -niveau zien. Een competentiemodel impliceert ook dat dergelijke gedragingen kunnen voorspellen wie waarschijnlijk succesvol in een positie of in een rol zouden kunnen zijn.

Tijdens elk sollicitatiegesprekworden er twee verschillende competentiegroepen beoordeeld.

  • Baancompetenties zijn de specifieke vaardigheden, kennis en vaardigheden die nodig zijn om elke opgegeven taak tijdens het werk te kunnen verwezenlijken.
  • Emotionele intelligentiecompetenties verwijzen naar de persoonlijkheid of de emotionele eigenschappen van een individu. Ze bestaan uit gewoonten, vaardigheden en talenten, die natuurlijk per functie verschillen.

 

Kandidaten, die het meest geschikt zijn om aan te nemen, zullen de nodige emotionele- en sociale intelligentiecompetenties kunnen tonen, die goed bij jouw bedrijfscultuur passen.

Robert Haringsma is een adviserend psycholoog, executive coach en vertrouwens adviseur voor teams.

Wij bieden strategische talentmanagement oplossingen aan om emotioneel intelligente leiders en advocaten te kunnen selecteren en te kunnen ontwikkelen.

 

Lees meer over het correct beoordelen, assessments in Amsterdam en de procedure hiervan op de website van het Instituut van Positieve Pscychologie.

 

 

 

http://www.ivpp.nl/assessment/