Categorie: Internet

Word cloud als presentatievorm bij kwalitatief onderzoek

Het is vaak moeilijk om mensen mee te nemen in de inhoud van onderzoek. Een Word cloud (of: woordenwolk) kan daar verandering in brengen, omdat je toehoorders of lezers in één beeld laat zien welke woorden belangrijk zijn en hoe deze zich onderling verhouden tot elkaar.…