Massage praktijk de bron
Image default
Gezondheid

Legionella beheersplan laten maken?

Een legionella besmetting kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. Het is daarom van groot belang om een goed legionella beheersplan te hebben om dit te voorkomen. Maar wat houdt een legionella beheersplan precies in en waarom moet je een legionella beheersplan laten maken? In deze blog gaan we dieper in op deze vragen en geven we meer informatie over een legionella beheersplan laten maken.

 

Wat is een legionella beheersplan?

Een Legionella Beheersplan is een plan dat bedrijven en organisaties helpt het risico op legionellabesmetting te verkleinen. Maar wat is Legionella? Legionella is een bacterie die kan worden verspreid via waterdruppels. Wanneer deze bacterie in water wordt aangetroffen, kan dit een gezondheidsrisico vormen voor degenen die het water gebruiken. Een Legionella Beheersplan is een plan dat bedrijven en organisaties helpt het risico op legionellabesmetting te verminderen.

 

In het Legionellabeheersplan staan ​​de maatregelen beschreven die zijn genomen om het risico op legionellabesmetting te verminderen. Dit plan bevat informatie over het bewaken van de watertemperatuur en -druk, de aftapfrequentie en het nemen van monsters om te controleren op bacteriën. Het doel van een legionellabestrijdingsplan is om het risico op legionellabesmetting te verkleinen en ervoor te zorgen dat de gezondheid van mensen niet in gevaar komt.

 

Waarom is een Legionella beheersplan belangrijk?

Legionellabacteriën zijn gevaarlijke bacteriën die zich in stilstaand water kunnen vermenigvuldigen en zich via druppeltjes in de lucht kunnen verspreiden. Als mensen deze druppeltjes inademen, kunnen ze de ziekte Legionellose ook wel bekend als de veteranenziekte oplopen, ook wel veteranenziekte genoemd. Symptomen van deze ziekte variëren van griepachtige symptomen tot ernstige longontsteking, en in sommige gevallen kan de ziekte dodelijk zijn.

 

Een legionella beheersplan laten maken, heeft als doel het risico op verspreiding van legionella te minimaliseren. Door preventieve maatregelen te nemen en de waterkwaliteit te bewaken, is het mogelijk om bacteriegroei te voorkomen en mogelijke infectierisico’s te identificeren en te verhelpen. Bedrijven en organisaties zijn verplicht een legionella beheersplan te laten maken en dit plan dient regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd te worden.

https://www.leever.nl/legionella-beheersplan/