Als u of uw kind problemen ervaart tijdens het lezen of schrijven en u vermoedt dat er sprake is van dyslexie, dan kunt u dit laten onderzoeken en de mogelijke dyslexie laten behandelen door een dyslexie instituut. U of uw kind heeft daar namelijk veel profijt van, zowel op school als op het werk. Ook oudere kinderen en (jong)volwassenen kunnen namelijk last hebben van dyslexie en kunnen hier veel problemen door ondervinden. Deze problemen kunnen voor een groot deel weggenomen worden door een juiste dyslexie behandeling.

Wanneer is er sprake van dyslexie en is er een behandeling mogelijk?

Voordat er gestart wordt met een dyslexie behandeling, moet er eerst onderzocht worden of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie. Dit onderzoek kunt u in een dyslexie instituut laten uitvoeren. Een voorbeeld van zo’n dyslexie instituut is Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Dit dyslexie instituut in de provincie Noord-Brabant heeft een aantal symptomen opgesteld waaraan u mogelijke dyslexie kunt herkennen.

Hoe herkent u de symptomen van dyslexie?

U kunt dyslexie herkennen aan een aantal symptomen. Deze symptomen zijn bijvoorbeeld: problemen ervaren met het horen van verschil tussen sommige klanken, aandachtsproblemen tijdens taalonderwijs, reeksen en woordcombinaties moeilijk onthouden, op een langzaam tempo lezen en een vrijwel onleesbaar handschrift. Heeft u of heeft uw kind last van meerdere van deze symptomen? Dan kan er weleens sprake zijn van dyslexie. U kunt dan de dyslexie laten behandelen.

Vergoeding voor het onderzoek en de behandeling van dyslexie

In sommige gevallen kunt u recht hebben op een vergoeding voor het diagnosticeren en het behandelen van dyslexie. Het is de moeite waard om te checken of u hier recht op heeft. Hiervoor moet er namelijk wel aan een aantal punten worden voldaan. Zo geldt de vergoeding bijvoorbeeld alleen als het om een kind van onder de twaalf jaar gaat.

https://dyslexieinstituutroosendaal.nl/