Massage praktijk de bron
Zakelijke dienstverlening

Veevoer en wat het precies is

Veevoer, we geven het aan onze dieren maar we staan er niet altijd bij stil hoe belangrijk het eigenlijk is. We weten niet eens het verschil tussen veevoer en veevoeder… Is er eigenlijk wel een verschil? Wat is veevoer, waar komt het vandaan en hoe wordt het gemaakt? Dat kun je lezen in dit artikel.

Wat is veevoer?

Veevoer is een soort voedsel dat specifiek bedoeld is om dieren mee te voeden. De term “voer” wordt gebruikt om eten voor huisdieren en vee aan te duiden, zoals honden, katten, kippen, varkens en koeien. Bij veevoer gaat het om voeder voor de veehouderij. Veevoer kan afkomstig zijn van restanten van voedsel die verwerkt worden voor dieren, het kan ook specifiek geproduceerd worden voor specifieke dieren op basis van bepaalde kenmerken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen krachtvoer, ruwvoer en groenvoer. Elk soort voer heeft zijn eigen specifieke kenmerken en doelstellingen.

Waar komt veevoer vandaan?

Het is mogelijk een deel van het land te gebruiken ten behoeve van de productie voor veevoeder. Zo wordt er hooi en stro geproduceerd die vanaf het land komt met als specifieke doel voeding voor dieren te produceren. Daarnaast worden er ook afvalproducten gebruikt uit diverse industrieën. Veel boeren produceren veevoer in eigen beheer, op een stuk land waar bijvoorbeeld koeien grazen, of een apart deel waar specifieke gewassen verbouwd worden. Bij eigen productie van voer houd je als veehouder zicht op de grondstoffen, toch is het niet altijd mogelijk of wenselijk om zelf alle benodigde grondstoffen te verbouwen.

Hoe wordt veevoer gemaakt?

Afhankelijk van het dier waar het voer voor bestemd is, en de beschikbare grondstoffen, wordt veevoer in verschillende samenstellingen gemaakt. Bij de productie van veevoeder wordt rekening gehouden met de hoeveelheid droge stoffen, de voedingswaarde en andere kenmerken. Er zijn verschillende afwegingen om hierbij te maken zoals:

 

  • Kosten: De prijzen voor grondstoffen kunnen sterk afwijken, veevoer op basis van afval is doorgaans aanzienlijk goedkoper dan veevoeder die gemaakt wordt van planten die specifiek voor deze toepassing geteeld zijn.

  • Dierenwelzijn: Niet alle soorten veevoer komen overeen met de voeding die ze van nature eten. Wanneer de samenstelling te sterk afwijkt kunnen de dieren ziek worden.

  • Opbrengst: Vee dat vet moet zijn zal ander veevoeder krijgen dan vee dat bestemd is voor de melkproductie. Door verschillende ingrediënten in aangepaste verhoudingen te mengen zullen de dieren zich ook op een andere wijze ontwikkelen.

 

Het is aan de veehouder om te bepalen welke aspecten zwaarder wegen. Goedkope voeding kan tot gevolg hebben dat het dier sneller ziek wordt, of minder opbrengst oplevert. Met het geschikte veevoeder kan de winst hoger uitpakken, zelfs wanneer de kosten voor aanschaf of productie hoger liggen.

Veevoer of veevoeder?

Het maakt niet uit of je de term “veevoer” of “veevoeder” gebruikt, het betekent in praktijk precies hetzelfde. Wanneer je dus op zoek gaat naar geschikt voer voor jouw dieren kun je zowel naar veevoer als veevoeder kijken, het is gewoon een andere naam. Het is van groter belang om te letten op de samenstelling en herkomst, er zijn bijvoorbeeld boeren die geen gebruik meer willen maken van diervoeder met toegevoegde antibiotica. Ook kun je rekening houden met voer dat overeenstemt met het natuurlijke eetpatroon van het vee.

 

https://www.de-heus.nl