Massage praktijk de bron
Image default
Verbouwen

Archeologisch onderzoek bouwvergunning

Tegenwoordig is het verplicht als ergens gebouwd gaat worden, dat er rekening wordt gehouden met de archeologische waarden van de bodem. Archeologische waarden worden namelijk bij bodemingrepen aangetast en deze moeten zo veel als mogelijk behouden worden. Of u echt rekening moet houden met de archeologische waarden, hangt af van de gemeente waar u wilt gaan bouwen. Zij gaan op basis van de omvang en de diepte van de geplande bodemingreep kijken of er daadwerkelijk een archeologisch onderzoek nodig is. Vaak is een onderzoek niet nodig, maar is dit wel nodig dan moet dit volgens de eisen van de kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie. Deze kwaliteitsnorm geeft bedrijven en instellingen de richtlijnen wat betreft de vorm en voorwaarden waaraan het onderzoek met voldoen. Bedrijven en instellingen met een archeologisch onderzoek bouwvergunning mogen dit alleen uitvoeren.

Het onderzoek

Bureauonderzoek

Door middel van bureauonderzoek komt u er achter hoe de bodem van het bouwgebied er uit ziet. Met bronnen als kaarten en boeken, kunt u alvast veel te weten komen over de landschappelijke en archeologische kenmerken van het bouwgebied. Bij het bureauonderzoek wordt uiteindelijk ook een verwachting geschetst. Deze verwachtingen worden in stap 2 getoetst door middel van een veldonderzoek.

Het veldonderzoek

Na het bureauonderzoek wordt er onderzocht of de waarnemingen daadwerkelijk kloppen. In het veldonderzoek kan er voor verschillende methoden gekozen worden, namelijk bodemonderzoek en/of proefsleuvenonderzoek. Als het na het booronderzoek nog niet duidelijk is of er resten zijn wordt er nog een proefsleuvenonderzoek gedaan.

Verschillende soorten booronderzoek

Bij de methode booronderzoek wordt er door middel van boringen in de grond inzicht gegeven over hoe de bodem is opgebouwd. Er zijn 3 soorten booronderzoeken die toegepast kunnen worden:

 

Verkennend booronderzoek

Hier wordt gekeken of de bodem nog heel is en of er überhaupt gebouwd kan worden op de desbetreffende plek. De opgeboorde bodem wordt beschreven en vooral op kenmerken als reliëf en opbouw van de grond.

Waarderend booronderzoek

Waarderend booronderzoek wordt echt alleen maar toegepast als het zeker is dat er archeologische waarden in de grond aanwezig zijn. Het doel is om te kijken of deze waarden behouden moeten worden en hoe deze waarden behouden kunnen worden.

Karterend booronderzoek

Met een karterend booronderzoek wordt er onderzocht of er archeologische waarden in de grond zitten. Hiervoor wordt op meerdere plekken in het bouwgebied geboord. De opgeboorde grond wordt nauwkeurig bestudeerd in verband met de eventuele archeologische resten.

Proefsleuvenonderzoek

Bij deze methode worden er sleuven in de grond gegraven om inzicht te krijgen van de archeologische waarde in de grond. Dit is de laatste soort van onderzoek en daarmee gelijk ook de zwaarste variant van archeologisch onderzoek. Wanneer er bij het bureau- en booronderzoek nog geen conclusie getrokken is, wordt deze methode in het leven geroepen.

https://transect.nl/archeologisch-booronderzoek/