Massage praktijk de bron
Image default
Zorg

De verschillende mogelijkheden betreft begeleid wonen voor jongeren

Wanneer jongeren behoefte hebben aan begeleid wonen, staat Leviaan voor hen klaar. Dit bedrijf begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden bij het bepalen van het gewenste leven. Zij coachen iemand waar kan om naar dat gewenste leven toe te werken en ondersteunen waar nodig bij alle facetten van het leven. Zo leert men beter omgaan met de kwetsbaarheden, worden er zinvolle activiteiten ondernomen en wordt er geleerd om (weer) om te gaan met sociale contacten. Op het gebied van begeleid wonen voor jongeren zijn er verschillende mogelijkheden. Zo wordt er wooncoaching aangeboden via het project Kamers met Kansen en kunnen jongeren met autisme uitstekend terecht in een trainingscentrum.

Project Kamers met Kansen biedt wooncoaching

Jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar komen in aanmerkingen voor wooncoaching vanuit het project Kamers met Kansen. Wooncoaching is geschikt voor jongeren die nog niet op eigen benen staan en dit wél graag willen. De begeleider coacht waar mogelijk en ondersteunt waar nodig is. Na ongeveer twee jaar begeleid wonen stromen de jongeren uit en zijn ze klaar om op eigen benen te staan.

Optimale ontwikkeling voor jongeren met autisme in het trainingscentrum

In het trainingscentrum van Leviaan werken jongeren met autisme in een stabiele omgeving aan hun toekomst. Zij kunnen zich hier optimaal ontwikkelen aangezien er altijd een passende oplossing wordt gezocht per individu. Er wordt door de begeleiders rekening gehouden met de beperking van de jongeren om hen zo optimaal te kunnen begeleiden. Na twee jaar begeleid wonen hebben de jongeren voldoende vaardigheden aangeleerd om zich staande te houden in de maatschappij.

Aanmelden voor begeleid wonen

Jongeren mogen tijdens begeleid wonen bij Leviaan individuele trajectbegeleiding van een zorg- of hulpverleningsinstelling verwachten. Zij geven hun cliënten vertrouwen om zelf naar oplossingen te zoeken met als doel om een betere kwaliteit van leven te creëren. Wil je meer weten over het begeleid wonen voor jongeren? Neem gerust contact met hen op!

https://leviaan.nl/